Nu Qunnamaa

Want to See Your AD Here ማስታወቂያውን እዚ ያስቀምጡ

Mana Barumsaa Kessan Hin Argannee ?

Amma Haa Galmessan.

Yaadanno:Mana Barumsoota As Irratti Galmaa'an Garaa All School Itti Galuu Isaanin Dura Ni Raggasifamu.

Nu Qunnamaa

+(251) 942125566 Allschoolethiopia@gmail.com

Unka Galmeei.e(Private,International,Public)
Free Web Hosting